Välj årsmodell för att se om produkten passar din bil.

Chokerör genom insuget, Ersättnings rör

345 kr

Har du avgasläckage under insuget, eller en kärvande automatchoke full av sot. Här har du lösningen.

Artikelnr: AVG-5967 Enhet: styck

Beskrivning

Choke röret som går rakt genom insuget. Det här är ett nytillverkat stålrör som skiljer sig lite från originalet i material utseende och innerdimension, men det är lättare att montera samt billigare.

Så här skall det fungera: När motorn startas och är kall så är avgas spjället i stängt läge, spjället sitter mellan grenrör och avgasrör och med hjälp av en bimetall (rund fjäder) som sitter på spjällets utsida justeras spjället automatiskt till rätt läge.  Avgasernas utlopp begränsas på den sidan och trycks upp genom insuget och ut genom andra sidans grenrör, förvärmnings kanalen som går rakt genom insuget blir uppvärmd av dom heta avgaserna och även choke röret som är placerat mitt i förvärmnings kanalen. Förgasarens bimetall choke ( inuti det runda bakelit locket) har en liten smal förbindelse till vacuumet i förgasaren. Eftersom det bildas ett vacuum i förgasarens choke del så sugs luft in från underkant av insuget genom hålet som är markerat med blå pil och ett A. Luften går därefter genom choke röret (markerat med röda pilar) där värms luften i röret upp och fortsätter sedan till förgasarens bimetall. När bimetallen i choke huset blir varm öppnar förgasarens choke spjäll. Avgas spjället som även det har blivit varmt öppnar och släpper fritt ut avgaserna genom båda grenrören. Motorn är nu varm och behöver ingen choke och inte heller värme i insugets förvärmningskanal.

Problemet :  Efter 50-60 år med många stillastående vintrar eller till och med år, så har avgas spjället rostat fast i stängt läge och öppnar inte när motorn blivit varm. Avgaserna går då upp i toppen genom insuget och ut genom andra sidans topplock. När du har det problemet så kommer motorn, topplocken och insuget att bli extremt överhettade eftersom avgaserna begränsas på en sida av det stängda spjället. Byt ut det sönder rostade spjället mot en Ersättningsplatta AVG-5666. Även om spjället saknas så kommer avgaserna ändå att leta sig upp i insuget och värma upp förvärmnings kanalen och choke röret. Men man bör justera om automatchoken eftersom man för en fördröjning på choke funktionen. Ja det var problemet med avgas spjället, men åter till choke röret. Efter lika många år så har det rostat hål på choke röret inuti förvärmnings kanalen, det som då händer är att avgaser och sot sugs in i röret och fortsätter upp i förgasarens choke mekanism som kärvar fast och sen förstörs av dom varma avgaserna och sotet. Men det kommer även att trycka in avgaser i choke röret och sen pressas dom ut vid den blåmarkerad A pilen. Du får alltså ett avgasläckage under insuget, men det åtgärdar du med att byta ut choke röret.

 

Tips!

Insuget måste skruvas bort från motorn. Här väljer en beskrivning om hur du byter röret, beskrivningen följer även med när du köper röret. När arbetet är utfört, borra då upp det nya rörets övre hål så att den korta rörbiten upp till choken passar.

Relaterade produkter