Välj årsmodell för att se om produkten passar din bil.

PCV -Ventil

65 kr

Artikelnr: MOT-1120 Enhet: styck

Allmänt

PCV Ventil till bilar som har kvar Cadillac original vevhusventilation.

Tips!

Den smalaste anslutningen skall mot förgasaren.Byt PCV Ventil när du gör en stor service på din Cadillac. En Fungerande sluten vevhus ventilation är bra både för miljön och för oljekvaliten i din motor.

Vevhusventilation?

Vevhusventilation är ett system som ventilerar ut övertrycksgaser ur en förbränningsmotors vevhus. Dessa gaser utgörs av förbränningsgaser som läcker förbi kolvringar och ventiltätningar. Om inte vevhuset ventilerades, skulle övertrycket stiga tills en packning eller packbox kollapsade med oljeläckage som följd. Dessutom innehåller förbränningsgaserna bland annat oförbrända kolväten, som kan späda ut motoroljan och minska dess livslängd. Vevhusventilation kan utföras öppen respektive sluten. Öppen vevhusventilation hade Cadillac som original till och med 1962. Den består av ett rör som går från bakre delen av ventillyftarlocket under insuget. Röret går sen vidare till bilens underrede. Fartvinden som blåser förbi rörets mynning orsakar ett undertryck som suger ut luft ur vevhuset. Luften sugs in i vevhuset genom det ventilerade oljepåfyllningslocket. Nackdelarna med denna konstruktion är att luftflödet är mindre än det borde vara och att de hälsoskadliga vevhusgaserna leds ut i atmosfären. Därför introducerade Cadillac en typ av sluten vevhusventilation 1963. Vilket innebär att röret som gick ned under motorn kopplades till motorns insugsvacuum under förgasaren och förseddes med en fjäderbelastad ventil (PCV Ventilen) PCV är en förkortning på Positive Crancase Ventilator. Vevhusgaserna förbränns då i motorns förbränningsrum. Denna “halvslutna” ventilation är dock inte effektiv under alla driftsförhållanden – vid fullt gaspådrag, eller då kolvringarna är slitna, kan förbränningsgaserna tränga ut genom oljepåfyllningslocket. 1967 kom Cadillac med ett nytt system där inkommande luft till vevhuset förses via en slang som går från luftrenaren till en ventilkåpa. Den slutna vevhusventilationen har starkt bidragit till att förlänga oljebytesintervaller och miljöpåverkan. I USA är det från och med årsmodell 1968 obligatoriskt med sluten vevhusventilation på personbilar.